בסרטון זה יוסבר כיצד לבדוק האם בקשת האזרחות הרומנית אושרה
לצורך הבדיקה עלינו להצטייד במספר התיק שלנו.

למען הנוחות: מומלץ לצפות בסרטון זה ולבצע את הפעולות המוסברות בו – ממחשב רגיל ולא מטלפון נייד

לחצו כאן – לאתר בדיקת אישור האזרחות