תקנון האתר

  1. התכנים באתר זה נמסרים לצורך מתן אינפורמציה כללית בלבד ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי איש מקצוע, עו"ד וכד'.
  2. יודגש כי המידע באתר זה הינו כללי ואיננו מהווה ייעוץ משפטי. הוצאת אזרחות רומנית, הוצאת דרכון רומני, וכל טיפול משפטי אחר, מצריכים התעמקות ובדיקת מכלול נסיבות המקרה.
  3. משרד עו"ד ברקן, המפעיל את אתר אזרחות רומנית בקלי קלות ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג אשר ייגרם ו/או עלול להיגרם בגין כל שימוש באתר זה ו/או בגין הסתמכות על המידע המופיע בו.
  4. בעצם הגלישה באתר, מצהיר המשתמש כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עו"ד ברקן ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לשימושו שלו בתוכן האתר.
  5. בעצם הגלישה באתר, המשתמש מכיר בכך שהתכנים בו כלליים וחלקיים וייתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או אינם מעודכנים ו/או אינם מלאים.
  6. יובהר כי החומרים בהם עוסק האתר הינם דינאמיים ועשויים להשתנות מעת לעת. עו"ד ברקן ו/או מי מטעמו, אינם מחויבים לעדכן את המידע המצוי באתר.
  7. בעצם הגלישה באתר המשתמש מכיר בכך שהשימוש בתכני האתר הינם על אחריותו בלבד.
 

גלישה נעימה,

צוות אזרחות רומנית בקלי קלות

תקנון אתר אזרחות רומנית

דילוג לתוכן