יוצאי רומניה - חוק האזרחות הרומנית

עם הצטרפותה של רומניה לאיחוד האירופי, עלה קרנה של האזרחות הרומנית. אזרחות זו מאפשרת ליוצאי רומניה הוצאת דרכון רומני ועימו מגוון האפשרויות לנוע בשלל מדינות אירופה, ליהנות מלימודים מסובסדים, האפשרות לעבוד ולגור באופן חופשי בכל אחת ממדינות אירופה: בריטניה, צרפת, גרמניה, הולנד, ספרד… אם אתם נמנים על יוצאי רומניה – האם גם לכם יש זכאות לאזרחות רומנית? במאמר זה אנו מביאים תרגום מתומצת של חוק האזרחות. חוק זה הוא הקובע מי זכאי לאזרחות רומנית. כמובן שהתרגום, אף שנעשה באופן תמציתי, עשוי להיות סבוך. אנו ממליצים בכל שלב, למלא את טופס מבדק הזכאות לאזרחות רומנית – במידה ואתם נמנים על יוצאי רומניה או צאצאיהם.

חוק האזרחות הרומנית – סעיף ההוראות הכלליות

1) אזרחות רומנית הנה הזיקה והשייכות של אדם לרומניה. אזרחי רומניה שווים בפני החוק ורק הם יתקבלו לתפקידים הציבוריים האזרחיים והצבאיים במדינה. אזרחי רומניה יזכו להגנה של רומניה. 2) חוק זה קובע את האופן בו אדם משיג או מאבד את אזרחותו הרומנית. 3) פירוק או ביטול נישואיהם של אזרח זר ואזרח רומני לא ישפיעו על אזרחותם של בני הזוג.

חוק האזרחות הרומנית – אופן השגת האזרחות הרומנית

4) ניתן להשיג אזרחות רומנית באמצעות אחת משלושת הדרכים הבאות: לידה, אימוץ או הענקה על פי בקשה. אזרחות רומנית על בסיס לידה 5) ילדים שנולדו ברומניה להורים אזרחי רומניה – הם אזרחים רומנים. כמו כן, אזרחים רומנים הם אלה ש: א. נולדו ברומניה, גם אם רק אחד מהוריהם הוא אזרח רומני. ב. נולדו בחו"ל ושני ההורים או רק אחד מהם הינו אזרח רומני הנמנה על יוצאי רומניה. כל ילד הנמצא על אדמת רומניה, גם אם אף אחד מהוריו אינו ידוע, נחשב לבעל אזרחות רומנית עד אשר הוכח אחרת. אזרחות רומנית על בסיס אימוץ 6) ילד שהנו אזרח זר או ללא אזרחות, משיג אזרחות רומנית באמצעות אימוץ, אם מאמציו הם אזרחים רומנים. במקרה והילד בגיר נדרשת הסכמתו. אם רק אחד ממאמצי הילד הוא אזרח רומני, אזרחות הקטין המאומץ תקבע בהסכמה על ידי המאמצים. במידה והמאמצים אינם מגיעים לכדי הסכמה, הערכאה השיפוטית המוסמכת לאשר את האימוץ תכריע לגבי אזרחות הקטין, בהתחשב בטובת הילד. במידה ומלאו לילד 14 שנים, תידרש הסכמתו. היה והאימוץ נעשה על ידי אדם אחד, שהנו אזרח רומני, הקטין יזכה לאזרחות רומנית. 7) הילד המאומץ, במידה וטרם מלאו לו 18, יאבד את אזרחותו הרומנית אם האימוץ מתבטל והוא איננו גר ברומניה או שעזב את רומניה כדי להתגורר בחו"ל. אזרחות רומנית על בסיס בקשה 8) ניתן להעניק אזרחות רומנית על פי בקשה, לאדם ללא אזרחות או לאדם זר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: א. אדם שנולד ומתגורר בשעת הגשת הבקשה, על אדמת רומניה או למרות שלא נולד ברומניה הוא גר בתנאים המוזכרים בחוק על אדמת רומניה מזה 8 שנים לפחות או במקרה והוא נשוי וחי עם בעל אזרחות רומנית 5 שנים לפחות ממועד הנישואין. ב. אדם המוכיח נאמנות כלפי רומניה בהתנהגותו, פעולותיו ויחסו. אדם שאיננו יוזם או תומך בפעולות הנוגדות את הסדר הציבורי או הביטחון הלאומי והוא מצהיר כי גם בעבר לא עסק בפעילות שכזו. ג. אדם שמלאו לו 18. ד. אדם שהנו בעל אמצעים חוקיים לקיום סביר בתנאים הקבועים בחוק. ה. אדם שלא הורשע ברומניה או בארץ אחרת בעבירה כלשהי ההופכת אותו לבלתי ראוי להיות אזרח רומניה. ו. אדם המכיר את השפה הרומנית ובעל ידע בסיסי בתרבות רומניה, באופן מספק כדי להשתלב בחיים החברתיים. ז. אדם המכיר את הוראות החוקה הרומנית וההמנון הלאומי. ניתן להסתפק בקיומם המצטבר של מחצית מהתנאים המוזכרים לעיל במידה ו: א. המבקש הינו אישיות בינלאומית מוכרת. ב. המבקש הוא אזרח במדינה החברה באיחוד האירופי. ג. המבקש השיג מעמד של פליט בהתאם לחוק. ד. המבקש השקיע ברומניה מעל מיליון אירו. flagאם האדם המבקש הנו זר או חסר אזרחות והוא נמצא מחוץ לגבולות רומניה לתקופה העולה על 6 חודשים בשנה אחת, לא תילקח שנה זו במניין השנים לצורך קביעת זכאותו לאזרחות רומנית בהתאם לסעיף 8 (א). ניתן להסתפק בקיומם המצטבר של מחצית מהתנאים המוזכרים לעיל במידה ו: 9) ילד הנולד להורים שהנם אזרחים זרים או ללא אזרחות, וטרם מלאו לו 18, מקבל אזרחות רומנית יחד עם הוריו. במידה ורק אחד מהוריו מקבל אזרחות רומנית, יחליטו ההורים בהסכמה לגבי אזרחות הילד. במידה ואינם מגיעים להסכמה, בית המשפט במקום מגורי הקטין יקבל את ההחלטה תוך התחשבות בטובת הילד. אם מלאו לילד 14 שנים, דרושה גם הסכמתו. הילד זכאי לאזרחות הרומנית במועד בו זכאי ההורה. 10) ניתן להעניק אזרחות רומנית ליוצאי רומניה שאיבדו אזרחות זו ומבקשים לקבלה חזרה. בנוסף יהיו זכאים לאזרחות צאצאיהם עד לדרגה שנייה, כאשר הם שומרים על אזרחותם הזרה ועוברים לגור ברומניה או אם הם נותרים בארץ הזרה ומקיימים באופן מספק את התנאים בסעיף 8 – ב', ג', ד', ו- ה'. הוראות סעיף קטן 1 יחולו גם אל אלו שאינם שייכים למדינה כלשהי והם אזרחים רומנים לשעבר וצאצאיהם עד דרגה שנייה כולל. השגת האזרחות המחודשת על ידי אחד מבני הזוג לא תשליך על אזרחות בן הזוג השני. בן הזוג של האדם הזוכה באזרחות המחודשת, שהנו אזרח זר או חסר אזרחות, רשאי לבקש אזרחות על פי תנאי החוק. 10 (1) מי שהיה אזרח רומני בעבר, בדרך של לידה או אימוץ, ואיבד את אזרחותו מסיבות שאין לזקוף לחובתו או שאזרחותו נלקחה בניגוד לרצונו, כמו גם צאצאיו עד לדרגה שלישית, יכולים לקבל מחדש אזרחות רומנית על פי בקשה, תוך שמירה על אזרחותם הזרה והתיישבות ברומניה או המשך מגורים בארץ הזרה ועמידתם בסעיפים 8 ב', ג' ו- ה'. 10 (2) המוזכר בסעיף 10 (1) וגר ברומניה, רשאי להגיש את בקשת קבלת האזרחות במנהלת האזרחות במשרד המשפטים, לאחר אישור השהות ברומניה בהתאם לחוק. אופן הענקת אזרחות רומנית 11) אישור הבקשה לאזרחות רומנית או השבתה ייעשה באמצעות צו של שר המשפטים, שישקול את הצעות הועדה לאזרחות. 12) הבקשה תנוסח ברומנית ותופנה לועדת האזרחות, היא תוגש באופן אישי ובמקרים מוצדקים, תוגש באמצעות מיופה כוח עם ייפוי כוח מיוחד במשרדי מנהלת האזרחות, כאשר היא מלווה במסמכים המוכיחים את קיומם של תנאי החוק הנוכחי. אלו המתגוררים בחו"ל רשאים להגיש את הבקשה על בסיס סעיף 10, במשרדי השגרירות המוסמכים במקום מגוריהם. הבקשות תועברנה לועדת האזרחות. אם באותה מדינה מספר הבקשות עולה על יכולת העיבוד של המשרד המקומי, הבקשות תוכללנה במגבלות מכסת ה- 30 אלף תיקים לשנה בגין כל משרד קונסולרי. 13) הועדה לאזרחות הנה ישות לא משפטית במשרד המשפטים, אשר בודקת את קיום התנאים המפורטים בחוק. לועדה מזכירות טכנית שתורכב במסגרת מנהלה מיוחדת של משרד המשפטים. מנהל המנהלה המיוחדת יהיה נשיא הועדה. פעילות הועדה תהיה מתמדת ותורכב מנשיא ושמונה חברים המהווים צוות מומחים לענייני משפט. החברים ימונו בצו של שר המשפטים. עבודת הועדה תהיה סגורה בפני הציבור. העבודה תנוהל בנוכחות 3 חברי ועדה לפחות, כשבראשם הנשיא ובהעדרו, חבר שמונה על ידו. החלטות הועדה תינתנה באמצעות דוח מנומק אותו מאמצת הועדה בהמשך להצבעת רוב הנוכחים, במקרי שוויון, קולו של נשיא הועדה או ממלא מקומו – יכריע. 14) הבקשה להענקת אזרחות או השבתה תירשם במזכירות הטכנית של הועדה. במידה וחסרים מסמכים הדרושים לטיפול בבקשה, ידרוש נשיא הועדה את המסמכים. במידה ותוך 6 חודשים לא נתקבלו המסמכים הדרושים, תדחה הועדה את הבקשה. נשיא הועדה יקבע את המועד בו תידון הבקשה להענקת אזרחות או השבתה, תוך דרישה לקבלת מידע מהרשויות ביחס לתנאים המפורטים בסעיף 8 (1) ב' ו – ה'. במועד הדיון, הועדה תבדוק את קיום התנאים הדרושים להענקת האזרחות או השבתה, פרט לתנאים בסעיף 8 (1) ו' ו- ז'. לועדה יש סמכות לזמן אנשים ולתשאל אותם, במידה והיא מוצאת לנכון. במידה והתנאים לקבלת אזרחות מתקיימים, תקבע הועדה תוך 6 חודשים זימון של האדם לראיון במטרה לבדוק את קיומם של סעיף 8 (1) ו' ו- ז'. 14) (1) הבקשה להשבת אזרחות או הענקתה, המנוסחת לפי סעיף 10 (1), תרשם במזכירות הטכנית של הועדה. נשיא הועדה, יורה על: א. דרישת מידע מכל הרשויות בנוגע לקיום התנאים המפורטים בסעיף 8 (1) ב' ו- ה'. ב. השלמת התיק תוך חודשיים מקבלת הזימון מטעם המזכירות הטכנית, במידה וחסרים מסמכים נדרשים לטיפול בבקשה, תדחה הבקשה כבלתי מבוססת. ג. קביעת המועד לבדיקת הועדה בהתאם לסעיף 10 (1) לא יעלה על 5 חודשים ממועד רישום הבקשה. 16) במידה ולא קוימו התנאים הנדרשים או אי קיום הראיון המוזכר בסעיף 14 הועדה תציע למשרד המשפטים לדחות את הבקשה. ניתן להגיש בקשה נוספת לאזרחות בחלוף שישה חודשים ממועד דחיית הבקשה הקודמת.

נמנים על יוצאי רומניה? בדקו האם אתם זכאים לאזרחות רומנית

אם אתם נמנים על יוצאי רומניה וצאצאיהם, וגם אתם מעוניינים לבדוק את זכאותכם לאזרחות רומנית מלאו את טופס – אזרחות רומנית זכאות – או צרו עימנו קשר לשיחת ייעוץ ראשונית ללא כל התחייבות ותשלום בטלפון 03-6444500.

Privacy Preference Center

דילוג לתוכן