flag

בין שתי מלחמות העולם הראשונה והשנייה, שטחה הריבוני של רומניה היה הגדול ביותר בהיסטוריה שלה ואזורים רבים שהיום הם בריבונות של אוקראינה או של מולדובה היו תחת השלטון הרומני. לא כל השטח של אוקראינה או של מולדובה היו בשלטון רומני ויש לבדוק לגבי כל עיר את הזכאות של מבקש האזרחות והדרכון ביחס למי שנולד בערים, שבזמנו היו תחת שלטון רומני

כך למשל יהודים שנולדו בקישינב, שהיום שייכת למולדובה, במהלך התקופה שבין שתי המלחמות, למעשה נולדו ברומניה, ולפיכך, צאצאיהם עשויים להיות זכאים לאזרחות רומנית. משרד עו”ד פינקו-ברקן מספק יעוץ וליווי בכל השלבים המשפטיים, המנהליים והבירוקרטיים הנדרשים מול השלטונות ברומניה (או במדינות אחרות שהיו אותה עת תחת השלטון הרומני) ובמידת הצורך גם בישראל וזאת עד קבלת האזרחות הרומנית תוך ביצוע כלל הפעולות הנדרשות, בין היתר, שירותי תרגום והכנת המסמכים, אישורי נוטריון, אישורי אפוסטיל וכל ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים.

את הזכאות כאמור מוכיחים באמצעות מסמך המצביע על הלידה של היליד הרומני. משרד עו”ד פינקו-ברקן מתמחה בהשגת מסמכים אלו של היליד הרומני גם ממדינות אוקראינה ומולדובה.

הזכאות לאזרחות רומנית עשויה להגיע עד דור רביעי כאשר היליד הרומני נחשב כדור ראשון והנינים דור רביעי.

אם אתם נמנים על יוצאי רומניה וצאצאיהם, וגם אתם מעוניינים לבדוק את זכאותכם לאזרחות רומנית מלאו את טופס – אזרחות רומנית זכאות – או צרו עימנו קשר לשיחת ייעוץ ראשונית ללא כל התחייבות ותשלום בטלפון 03-6444500.